مشخصات کلی

احمد اکبری
  • احمد اکبری
  • مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 19 بهمن 1400, 13:21

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان 1376 1381
کد محتوا 44499

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان